GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR GOLITTLE

GoLittle er et brand ejet af GoLittle ApS, CVR nr. 37945579 (”GoLittle ApS”). Når du anvender services leveret under brandet GoLittle, er det GoLittle ApS, som er din aftalepart. Disse vilkår og betingelser dækker kun brandet GoLittle og ikke andre af GoLittle ApS’ services tilbudt under andre brands, medmindre andet er angivet.

GoLittles services leveres på via golittle.dk og via vores mobilapplikation, der kan downloades via Apple App Store og Google PLAY.

Vores service består af en platform, hvor du kan tegne abonnement på GoLittle PLAY, der udbyder lyd og historier til børn.

Derudover kan du som forælder finde steder og oplevelser for børn samt lave legeaftaler mellem dine børn og andre forældres børn.

Nedenfor kan du læse vores vilkår og betingelser. De gælder generelt for brug af både vores hjemmeside, www.golittle.dk, og mobilapplikationen, (tilsammen ”GoLittle Brugerfladen”).

Oprettelse

For at benytte visse funktioner i GoLittle skal du oprette dig som bruger. Ved oprettelsen accepterer du vores vilkår og betingelser og vores persondatapolitik. Du kan oprette en profil ved at benytte en af dine e-mailaddresser eller ved at logge på via Facebook. Det er gratis at oprette sig som bruger for at lave legeaftaler, skrive anmeldelser og søge efter steder, oplevelser og aktiviteter for børn.

GoLittle PLAY

GoLittle PLAY er et lydunivers, der kræver medlemsskab.

Prisen for et medlemskab er følgende:

GoLittle PLAY Basic: 39 DKK pr. måned
GoLittle PLAY Plus: 79 DKK pr. måned
GoLittle PLAY Plus (to blade): 99 DKK pr. måned

Som medlem af GoLittle PLAY har du fri adgang til alle historier, der er tilgængelige i app’en og på golittle.dk, så længe du har et aktivt medlemskab.

Der udkommer nye historier hver uge.

Har du oprettet dit medlemskab på golittle.dk kan du opsige dit medlemskab på din personlige medlemsside: https://golittle.dk/min-konto/subscriptions/

Har du oprettet dit medlemskab gennem vores iOS-app, kan du opsige dit medlemskab på følgende måde:

1. På din iPhone/iPad: Gå til Indstillinger

2. Tryk på dit navn/Apple-id øverst på skærmen

3. Tryk Abonnementer

4. Vælg GoLittle PLAY og annuller dit medlemskab

Generelt om steder i GoLittle

Informationen om stederne i GoLittles guide-del er tilføjet af GoLittles brugere, medmindre andet er angivet.

GoLittle kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er korrekte eller altid er opdaterede. Oplever en bruger, at virkeligheden på et sted ikke stemmer overnes med det, der er beskrevet på GoLittles platforme, kan brugeren indsende forslag til ændringer. GoLittles redaktørteam vil herefter vurdere ændringsforslagene, inden evt. ændring foretages.

Du kan også altid skrive til os på hej@golittle.dk.

Oprettelse af steder i GoLittle

Når du opretter et nyt sted i GoLittles guide-del, skal du så vidt muligt sikre dig, at alle oplysninger er så korrekte og objektive som muligt. Alle anmeldelser, ændringer, beskrivelser og tilføjelser af billeder og andet indhold bliver først offentliggjort, når en GoLittle-redaktør har godkendt det.

Dit navn og billede bliver vist ved siden af dine anmeldelser og uploadede billeder.

GoLittle forbeholder sig ret til, uden begrundelse, ikke at offentliggøre eller til at fjerne anmeldelser, ændringer, beskrivelser, billeder og andet brugertilføjet indhold, såfremt GoLittle vurderer, at indholdet ikke lever op til vores retningslinjer, at indholdet er utroværdigt, ikke er fyldestgørende eller ikke lever op til vores kvalitetskrav.

Retningslinjer for upload af billeder til GoLittles platforme

Det er ikke tilladt at uploade billeder, tekst og andet materiale til GoLittles platforme, der er ulovligt, stødende, pornografisk, racistisk, truende, krænkende, nedsættende eller som på anden måde ikke overholder GoLittles værdisæt om at opføre sig ordentligt, tale ordentligt til andre, være en god kammerat og behandle andre ordentligt og anstændigt.

Vær opmærksom på, hvilke billeder du uploader af dine og andres børn. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at brugeren kun uploader billeder, som ikke på nogen måde latterliggør, nedgør, krænker eller på andre måder udstiller dine og andres børn på en negativ måde.

Brugeren har ansvaret for at indhente samtykke fra forældre til børn, der optræder på billeder uploadet af brugeren, når børnene ikke er brugerens egne.

Ophavsret

Alle billeder, tekst og andet materiale, der uploades til GoLittles platforme, skal være originalt og ejet af den, der uploader. Ingen billeder, tekst eller andet materiale må krænke ophavsret, varemærker, immaterielle rettigheder eller andre juridiske rettigheder.

Det er den enkelte person, der uploader billeder, tekst og andet materiale til GoLittles platforme, der er ansvarlig for, at materialet overholder GoLittles retningslinjer og ikke på nogen måde krænker tredjepart.

GoLittles brug af billeder, tekst og andet materiale

Når en bruger uploader billeder, tekst og andet materiale til GoLittles platforme, giver brugeren GoLittle en uigenkaldelig, ikke-eksklusiv  licens, ubegrænset i tid og sted og uden royaltybetaling eller anden betaling, til frit at benytte, kopiere, ændre, oversætte, sub-licensere, videredistribuere og offentliggøre materialet i de sammenhænge og på de platforme, GoLittle finder det relevant.

GoLittle forbeholder sig ret til at beskære i alle uploadede billeder, såfremt dette er nødvendigt for at billederne passer til GoLittles platforme.

Anmodning om fjernelse af billeder, der krænker tredjeparts rettigheder:

Mener du, at der i GoLittle optræder billeder, der overtræder dine eller andres rettigheder, skal du blot sende en mail til report@golittle.dk.

Herefter vil vi vurdere og evt. fjerne materialet hurtigst muligt.

Anmeldelse af indhold, der krænker GoLittles retningslinjer:

Vil du som bruger anmelde indhold, der er stødende, krænkende, ulovligt eller på anden måde ikke overholder GoLittles retningslinjer, skal du sende en mail til report@golittle.dk.

Yderligere funktioner

Når du er oprettet som bruger, kan du oprette profiler for dine børn, som du har myndighed over. Herefter vil du kunne danne venskaber med andre brugere. Brugere, der er venner på GoLittle, kan indgå individuelle legeaftaler med hinandens børn. Du kan også oprette et legeopslag, som du kan dele med dine venner – samt se de legeopslag, som dine venner har delt med dig.

Du kan søge efter forældre til dine børns kammerater. Er forældrene allerede brugere af GoLittle, kan du sende en invitation til at connecte. Denne kan enten accepteres eller afslås af den inviterede forælder. Hvis vedkommende accepterer, kan vedkommende se al information om dit barn, som du har angivet under oprettelsesflowet – herunder fødselsdag, interesser, særlige ting man skal være opmærksom på (f.eks. hvis dit barn bruger medicin, ikke kan svømme, skal sove med et bestemt sovedyr osv.)

I takt med udviklingen af GoLittle Brugerfladen og de brugsmønstre, som vi kan se, vil der blive tilføjet flere funktioner til GoLittle Brugerfladen.

Deling af oplysninger med andre brugere

Når to forældre connecter, kan de lave legaftaler mellem deres børn. Det er muligt for connectede forældre at se hinandens hjemmeadresser, mailadresser, telefonnumre og yderligere info, der er angivet under oprettelsen.

Dit eget navn, efternavn, profiltekst og billede kan ses af alle brugere, når de søger efter forældre at connecte med. Dit barns fornavn kan ses af alle brugere, når de søger efter forældre at connecte med, da man på forældreprofiler kan se, hvilke børn de har. Når man ikke er connectet, er det dog kun dit barns fornavn, den anden bruger kan se. Din e-maildresse, adresse og telefonnummer kan kun ses af andre brugere, som du er connectet med.

Når du connecter med en forælder, kan denne forælder vælge, hvilket/hvilke af vedkommendes børn, du skal have adgang til at lave legeaftaler med. Når du er connectet med en forælder og dennes barn/børn, vil barnet/børnene optræde på din venneliste i appen. Her kan du se information om det pågældende barn, som forældrene har angivet under oprettelsen, ligesom du fra barnets profilside kan ringe til barnets forældre og se barnets adresse.

Aldersbegrænsning

Det er en betingelse for at oprette en brugerprofil, at du er mindst 18 år og har et eller flere børn, som du har myndighed over – eller har tilladelse fra en forælder/værge til at indgå legeaftaler for det barn/de børn, du har oprettet/er tilføjet som ansvarlig for i appen. Du indestår for, at dine oplysninger er korrekte og fyldestgørende. Hvis vi får begrundet mistanke om, at en bruger er under 18 år eller ikke har børn, som personen har myndighed over, har vi ret til slette brugerprofilen uden varsel.

Ansvarsbegrænsning

Du har som forælder et ansvar for dine børn. Dette ansvar kan ikke flyttes over på GoLittle. Vi fører ikke kontrol med, om brugeroplysninger er korrekte, og vi fører ikke tilsyn med dine børns handlinger. Oprettelse af en forældreprofil og oplysninger om børn tilknyttet en forældreprofil samt anvendelse af GoLittle Brugerfladen sker på eget ansvar og initiativ – herunder indgåelse af venskaber med andre forældreprofiler på GoLittle Brugerfladen samt legeaftaler indgået på GoLittle Brugerfladen.

Afsluttende bestemmelser

GoLittle har ret til at ændre disse generelle vilkår og betingelser, vores persondatapolitik og cookiepolitik uden varsel. Ændringer, der har en negativ effekt for dig, vil dog ikke gælde, medmindre du specifikt accepterer de nye ændringer.

Dansk ret finder anvendelse for disse vilkår og betingelser, vores persondatapolitik og cookiepolitik. Enhver tvist, der udspringer af eller er i forbindelse hermed, skal afgøres ved Københavns Byret, Danmark, i første instans.

Skulle et vilkår være eller blive ugyldigt eller ulovligt, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende vilkår. 

GOLITTLE PERSONDATAPOLITIK

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)? 

GoLittles indsamling og behandling af personoplyninger er omfattet af forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679), der er en direkte bindende retsakt. Forordningen giver nogle nye rettigheder til enkeltpersoner og styrker nogle af de rettigheder, der allerede findes i direktiv 95/46/EF. Direktiv 95/46/EF ophæves med virkning fra 25. maj 2018. Vores politik er gjort forenelig med forordning (EU) 2016/679 og er derfor også forenelig med direktiv 95/46/EF samt nationale gennemførelser heraf, indtil de forældes den 25. maj 2018.

Den dataansvarlige hos GoLittle er Morten Resen.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi krypterer kundeoplysninger, når de transmitteres, med undtagelse af de e-mails, som sendes til kunderne med deres egne kundeoplysninger, samt tilmelding til konkurrencer, arrangementer o.lign., der sker ved tilmelding på formularer på golittle.dk eller i GoLittles app.

Personoplysninger bliver ikke delt med nogen tredjepart, undtagen under omstændigheder hvor en sådan deling er nødvendig for at levere vores tjenester. Det kunne fx være en teknologivirksomhed, der behandler eller leverer systemer og teknologi, der forbedrer vores produkter og tjenester, administrerer kampagner, konkurrencer og lodtrækninger, udfører research- og analysearbejde, og personaliserer oplevelsen i GoLittles applikationer.

Vi vil dele nødvendige oplysninger i sådanne sager. Serviceudbydere får kun tilladelse til at få de personoplysninger, de skal bruge for at kunne levere tjenesten. Hvis brugere ikke ønsker, at vi skal dele personoplysninger med disse virksomheder, skal der rettes henvendelse til hej@golittle.dk.

Vi kan dele personoplysninger inden for GoLittle-universet. Ved GoLittle-universet forstås GoLittle ApS, vores tilknyttede virksomheder, datterselskaber og brands. F.eks. vores webshop samt madplans- og opskriftservice, Mambeno.

Medlemmer af GoLittle-universet, som modtager sådanne oplysninger fra os, må ikke bruge eller dele oplysningerne ud over som anført i denne Persondatapolitik.

Herudover kan vi udveksle oplysninger med udbydere af sociale medier. Det kan være på Facebook og Instagram, hvor du kommenterer, liker eller på anden måde interagerer med vores indhold og sider.

Vi kan også dele dine almindelige personoplysninger med udbydere af sociale medier til markedsføringsmæssige formål (retargeting), herunder f.eks. i forbindelse med Facebooks Custom Audiences.

Vi offentliggør ikke personoplysninger til tredjeparter, så de kan markedsføre deres produkter eller tjenester til vores kunder, medmindre der tydeligt gøres opmærksom herpå, og der aktivt gives samtykke til dette.

I visse situationer kan GoLittle blive bedt om at offentliggøre personoplysninger som svar på retshåndhævelseskrav fra tilsynsmyndigheder for at opfylde kravene i forordning (EU) 2016/679. Vi kan også offentliggøre personoplysninger, hvis loven tilsiger det, f.eks. i forbindelse med imødekommelse af en vidneindkaldelse eller andre retslige skridt, når vi i god tro mener, at offentliggørelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte kunders eller andres sikkerhed, i forbindelse med efterforskning af bedrageri eller som svar på en regeringsforespørgsel.

GoLittle har efter samtykke ret til at sende dig marketing-emails. Den særlige form for samtykke skal gives utvungent, specifikt og utvetydigt. Disse krav er opfyldt, når du har tilvalgt at modtage marketing-emails (aktivt tilvalgt).

Du har altid ret til at modsætte dig og fortryde, gratis og efter anmodning, behandlingen af personoplysninger, der relaterer sig til dig vedrørende direkte markedsføringsaktiviteter uden at skulle komme med særlige grunde.

Du kan gøre dette ved at benytte dig af ”Afmeld”-linket, som kan findes i alle e-mails sendt af os, eller ved at kontakte os på hej@golittle.dk. Når en bruger har gjort indsigelse, vil denne brugers personoplysninger ikke længere blive brugt til direkte markedsføring.

Markedsførings-emails indeholder oplysninger, som vi tror, kan have din interesse, såsom nye oplysninger om vores produkter og tjenester.

Som registreret hos GoLittle har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.

Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig og dine børn. Disse kan på anmodning fremsendes elektronisk.

Du har ligeledes ret til at berigtige eller helt få slettet dine opbevarede persondata.

Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til GoLittle via e-mail hej@golittle.dk.

For at du kan indgå aftale med os på GoLittle Brugerfladen, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Ønsker du at bruge aftaledelen af GoLittle Brugerfladen, har vi ligeledes brug for:

Barns navn
Barns køn
Barns alder

Derudover kan du valgfrit tilføje en eller flere oplysninger om dig selv og de børn, som du har myndighed over, herunder fotos og information om dit barn/dine børn, som andre skal være opmærksom på.

Vi foretager registreringen af dine og dine børns personoplysninger med det formål at kunne levere funktionerne i GoLittle Brugerfladen. Personoplysningerne registreres hos GoLittle, og opbevares indtil du ophører med at være bruger. Når der indsamles personoplysninger via GoLittle Brugerfladen, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles, og hvorfor.

Klageadgang

Hvis du vil klage over GoLittle bedes du rette henvendelse til GoLittle på hej@golittle.dk eller på telefon 71 96 97 37. Hvis det mod forventning ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet – www.forbrug.dk.

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Generelle oplysninger

GoLittle
Njalsgade 23C
2300 København S

GoLittle er et brand ejet af GoLittle ApS
CVR: 37945579

E-mail adresse: hej@golittle.dk
Telefonnummer: 71 96 97 37
Etableringsår: 2016

GOLITTLE COOKIEPOLITIK

GoLittle respekterer brugernes privatliv og er forpligtede til at beskytte alle former for personlige oplysninger, som brugerne har sendt til vores hjemmeside.

Ved at skaffe sig adgang til, browse på og/eller bruge vores hjemmeside, anerkender du, at du har læst, forstået og er enig i at være omfattet af denne cookiepolitiks vilkår og betingelser og indvilliger derfor i at bruge cookies i henhold til disse vilkår.

I almindelighed kan vores brugere besøge vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem de er, og uden at afsløre nogen former for personlige oplysninger. Vores hjemmeside bruger cookies for at sikre den bedste brugeroplevelse. Cookies er små tekstfiler, der er placeret i brugerens indretning til at spore brugsspor og registrere præferencer. Vores cookies indeholder ikke oplysninger, som kan identificere personer.

Cookies kan enten være ”persistent”-cookies eller ”session”-cookies: En persistent-cookie opbevares af en webbrowser og gælder, indtil dens indstillede udløbsdato, hvis den ikke slettes af brugeren før udløbsdatoen. En session-cookie udløber derimod ved afslutningen af en brugerkonsultation, når webbrowseren lukkes. Vi bruger både session- og persistent-cookies på vores hjemmeside.

Vi bruger også Google Analytics og Facebook Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside samt til målretning af markedsføring. Vores udbyder af analysetjenester genererer statistik og andre oplysninger om hjemmesidebrug ved hjælp af cookies. De cookies til webanalyse og markedsføring, som vi bruger på vores hjemmeside, har følgende navne: _ga, _gat, _fbp og _gid.

De oplysninger, der frembringes i relation til vores hjemmeside, bruges til at skabe rapporter om brugen af vores hjemmeside.

Vores udbyder af analysetjenesters persondatapolitik er tilgængelig på: https://www.google.com/policies/privacy/

Brugere kan administrere og/eller slette cookies – for flere oplysninger, se venligst aboutcookies.org. At blokere eller slette alle cookies har en negativ indflydelse på mange hjemmesiders stabilitet. Hvis brugere vælger at blokere vores cookies, er de ikke i stand til at bruge alle hjemmesidens egenskaber.

Politikken kan fra tid til anden blive opdateret, f.eks. på grund af modificeringer af relevant lovgivning eller ændringer i vores virksomhedsstruktur. Vi tilskynder alle vores brugere til med jævne mellemrum at genlæse denne side for de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksis.